Acasă » Biserica » Sărbători religioase » Sfintele moaște și icoana cu chipul Sf. Matrona la biserica din sat

Sfintele moaște și icoana cu chipul Sf. Matrona la biserica din sat

icoanaÎn Biserica Nașterii Maicii Domnului din satul Colonița a fost adusă icoana cu chipul Sfintei Matrona.
Pe parcursul acestei săptămâni, în incinta bisericii se vor oficia mai multe slujbe religioase zilnice, începând cu ora 9:00 Acatistul, iar seara pe la 17 Sfintele Maslu.
Creștinii sunt invitați să se închine Sfintei Matrona, zi de zi, pe parcursul acestei săptămîni.

În aceasta perioada icoana se afla in pelerinaj in Republica Moldova, sfintele moaște și icoana cu chipul Sf. Matrona din Moscova  se vor afla în biserica din Colonița pînă vineri la amiază.
Miercuri, 11 noiembrie, la biserica din Coloniţa s-a săvârșit o slujbă deosebită, care a fost ţinută de 7 preoţi. Fiecare dintre ei a citit pasaje din evanghelie şi au miruit enoriașii veniţi la biserică, pentru a se închina sfintelor moaşte şi icoanei sfintei Matroana.
La slujba de seară au participat zeci de săteni, copii, tineri sau vârstnici, biserica fiind mai plină decât la oricare altă mare sărbătoare creştină.


“Chiar dacă era multă lume şi aglomeraţie, plânsete de copii şi înghesuială, în jurul icoanei şi a sfintelor moaşte domnea o atmosferă specială. Fiecare om venea şi atingea icoana cu o rugăciune în gând, cu o speranță… pentru pace, pentru sănătate, pentru oameni dragi. Şi când te gândești cât suflet se depune în fiecare rugăciune, îţi dai seama că orice icoană poate deveni sfântă, dacă ai suficientă credinţă”, spune o tânără prezentă la slujbă.

 Despre Sfînta Matrona

Sfînta Matrona s-a născut în familia unor ţărani săraci din satul Sebino, guberia Tula.  Încă de la început Dumnezeu dori să descopere pe vasul Său cel ales, căci în vremea afundării în apa Botezului, se văzu stâlp de tămâie cu bună mireasmă ridicându-se din cristelniţă. Văzând minunea, evlaviosul preot Vasile spuse tuturor celor prezenţi de sfinţenia acestui copil. Mai mult, pe pieptul pruncei se putea vedea o ridicătură în semnul crucii.

Întrucât din naştere fu lipsită de vedere, copiii adesea o batjocoreau, iar fetele mai mari o băteau cu urzică, pricină pentru care încă din copilărie se ferea de oameni, încetând să mai iasă din casă şi dăruindu-se rugăciunii şi cugetării la cele dumnezeieşti. Locuind în apropierea bisericii satului, mergea la toate slujbele, stând neclintită şi învăţând cu timpul toate cântările.

Chiar de îi lipsea vederea cea din afară, vederea cea duhovnicească o făcu să iubească nespus de mult icoanele, astfel că în odaia sa întregul perete de sus până jos era plin de icoane în faţa cărora ardeau neîncetat candele şi dinaintea cărora petrecea îndelungate ceasuri în rugăciune, cuprinzând în inima sa de copil întreaga lume.

Pe când avea 6-7 ani, se arătară darurile bogate pe care Dumnezeu le vărsase într-însa, căci putea vedea limpede gândurile şi păcatele oamenilor.

icoana Sf.MatronaDatorită purtării de grijă a boierului satului, sfânta Matrona se învrednici să facă pelerinaje la Kiev, Moscova şi Sankt Petersburg. Pe când intră în Catedrala Sfântului Andrei unde slujea sfântul Ioan de Kronstadt (pomenit la 20 decembrie, ziua adormirii sale din anul 1908, si 8 iunie, ziua proslavirii sale, 1990), sfântul părinte porunci ca poporul să se dea la o parte şi să îi facă loc tinerei Matrona, pe atunci de numai 14 ani, numind-o „al optulea stâlp al Rusiei”.

Pe când avea 17 ani, Dumnezeu o lipsi pe sfânta Matrona de mângâierea pelerinajelor, luându-i pe neaşteptate puterea de a merge. Din acea clipă petrecu tot restul vieţii mai mult întinsă pe pat, dăruindu-se cu mai multă osârdie rugăciunii, postirii şi mângâierii celor ce veneau la dânsa.

Curând sosiră vremuri grele şi tulburi peste Rusia: revoluţia, împărţirea pământurilor şi foametea.

În anul 1925, pe când avea 40 de ani, sfânta maică veni să locuiască în Moscova, petrecând în răstimpuri scurte în case ale creştinilor, unde venea mulţime mare de popor pentru a primi mângâiere şi izbăvire de mâhniri şi necazuri. Iar dânsa îi  liniştea, îi mângâia pe cap, îi însemna cu sfânta cruce şi le spunea cuvinte de încurajare. Uneori glumea, alteori era aspră. Câteodată spunea numai un cuvânt şi sufletul se tămăduia de tulburare şi tristeţe.

Nu cu multă vreme înaintea adormirii sale, le spunea celor apropiaţi:

– Toţi, toţi să veniţi la mine şi să-mi povestiţi necazurile voastre, de parcă aş fi vie, căci eu vă voi vedea, vă voi auzi şi vă voi ajuta!
– Agăţaţi-vă cu toţii de călcâiul meu şi vă veţi mântui, nu vă desprindeţi de mine, ţineţi-vă cât mai strâns!

La 2 mai 1952, se mută în lăcaşurile cele de sus, iar la 8 martie 1998, se aflară moaştele sale necuprinse de stricăciune răspândind bună mireasmă şi izvorând fără oprire minuni, care se aşezară cu multă evlavie în mănăstirea Acoperământul Maicii Domnului din Moscova. Peste un an, la 2 mai 1999, sfânta Matrona fu trecută în rândul sfinţilor, cinstirea sa răspândindu-se apoi în lumea întreagă pentru marea mulţime de minuni săvârşite prin mijlocirea sfintei noastre maici.
Sursa: doxologia.ro

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *