Acasă » Consultări Publice » Proiectul Bugetului s. Colonita pentru anul 2018 înaintat spre dezbateri publice

Proiectul Bugetului s. Colonita pentru anul 2018 înaintat spre dezbateri publice

ConsultariPublice

În conformitate cu art.9 din Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, anunţă despre iniţierea procesului de aprobare a proiectului de decizie privind aprobarea Bugetului s. Colonița pentru anul 2018. Ca bază pentru elaborarea acestui act normativ vor servi Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014, Legea nr.397-XV din 16.10.2003 „Privind finanţele publice locale”, Legea Republicii Moldova nr.436-XVI din 28.12.2006 “Privind administraţia publică locală” precum şi de prevederile Setului  metodologic privind elaborarea, aprobarea şi modificarea bugetului, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr.209 din 24 decembrie 2015. Pentru asigurarea calităţii proiectului, Administrația Publică Locală invită toate părţile interesate să prezinte propuneri şi sugestii în incinta primărie în scris sau la adresa electronică primariacolonita2013@mail.ru până la data de 05 decembrie 2017. În bugetul localității pentru anul 2018 sunt prevăzute  venituri în sumă de 5 467,6 mii lei, și cheltuieli în suma de 5 547,6 mii lei, cu un deficit bugetar în sumă de 100.00 mii  lei.

Conform proiectului bugetului, consilierii ar urma să primească  pentru fiecare zi de participare la sedinta consiliului pentru anul 2018 o indemnizație în sumă de 300.00 lei. Ce alte cheltuieli sunt prevăzute, dar și sursele veniturilor pentru satului Colonița în 2018 pot fi analizare în documentul atașat.

Download (DOC, 363KB)

 

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *