Acasă » Liceul “Gh. Ghimpu” » 25 mii lei pentru profesorii de informatică din localităţile rurale

25 mii lei pentru profesorii de informatică din localităţile rurale

Program de Susţinere a Tinerilor Profesori de Informatică din Zonele Rurale!

Centrul de Informaţii Universitare anunţă lansarea Programului „Susţinerea tinerilor profesori de informatică din zonele rurale” organizat în parteneriat şi cu suportul financiar al Fundaţiei Orange Moldova şi susţinut de Ministerul Educaţiei al RM.


Proiectul are drept scop susţinerea tinerilor profesori de informatică, care îşi vor începe activitatea didactică în instituţiile rurale din RM, începînd cu septembrie 2015, prin oferirea unui suport financiar în valoare de 2500 lei lunar, în primul an de angajare a tinerilor specialişti. În cadrul proiectului vor fi oferite, în bază de concurs, 20 de granturi a cîte 25000 lei, pentru anul de studiu 2015-2016.

Fundaţia Orange Moldova în calitate de partener al programului îşi propune să promoveze angajarea tinerilor profesori de informatică în instituţii de învăţămînt rurale din Moldova, unde se înregistrează o lipsă mai acută de cadre didactice, prin stimulare financiară, astfel încît tinerii specialişti să beneficieze de susţinere la treapta iniţială din carieră.

Condiţii de participare în program:

La momentul aplicării la program, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • să fie cetăţeni şi rezidenţi ai RM;
 • să fie absolvenţi ai instituţiilor universitare din RM, ciclul Licenţă şi/sau ciclul Masterat, la specialităţile pedagogice în informatică şi/sau altele relevante acestui domeniu;
 • să fie interesaţi să ocupe funcţia de profesor de informatică într-o instituţie de învăţămînt localizată în zonă rurală a RM, inclusiv centru raional (cu excepţia mun. Chişinău şi Bălţi), selectată personal de către candidaţi;
 • să demonstreze reuşită academică.

Proiectul în cauză nu face discriminări pe criterii religioase sau etnice.

Pentru a participa în concurs, candidaţii trebuie să prezinte următoarele documente :

 1. Formular de aplicare completat cu date personale;
 2. Scrisoare de motivare, în care să fie expuse argumentele care au determinat alegerea făcută în favoarea angajării în calitate de profesor de informatică la o instituţie de învăţămînt rurală;
 3. Copie autentificată a Diplomei de licenţă, inclusiv a suplimentului la diplomă;
 4. Copie autentificată a Diplomei de master, inclusiv a suplimentului la diplomă (dacă este cazul);
 5. Extrasul de pe ordinul de angajare în calitate de profesor de informatică la o instituţie de învăţămînt din zonă rurală, începînd cu septembrie 2015;
  Caracteristica instituţiei de învăţămînt (este inclusă în formularul de aplicare) – se completează de către directorul instituţiei, în care este angajat aplicantul;
 6. Copie xerox a buletinului de identitate a aplicantului.

Termen limită de aplicare – 20 octombrie 2015.

Dosarele de aplicare se vor depune la sediul Centrului de Informaţii Universitare. Dosarele incomplete sau prezentate după termenul limită nu vor fi examinate! Rezultatele concursului sunt definitive şi nu pot fi supuse contestării!

Informaţii suplimentare şi formulare de aplicare pot fi solicitate la sediul Centrului de Informaţii Universitare de pe str. Puşkin 16, Chişinău, tel: (022) 221167, 221172, 068221172.
Sursa: eac.md

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *