Acasă » Satul Colonița » Date » Infografic: Dispoziţiile primarului şi documentele primăriei

Infografic: Dispoziţiile primarului şi documentele primăriei

certificate

Conform art.32 al Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală” primarul emite dispoziții cu caracter normativ şi individual.

În anul 2015 Primarul satului Coloniţa a emis 69 dispoziţii cu caracter normativ şi 78 dispoziţii cu caracter individual.Toate au fost supuse controlului administrativ . În  conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs în luna ianuarie 2015 a avut loc concursul  pentru ocuparea funcției publice vacante temporar  de contabil – şef pe durată determinată și concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist în reglementarea regimului proprietății funciare.

În afară de emiterea  dispozițiilor primarul  şi-a exercitat activitatea executivă şi prin alte acte sau operațiuni cu caracter tehnic cum sunt avizele, acordurile,raporturile,aprobările sau atribuțiile prevăzute de lege.

În anul 2015  s-au primit şi înregistrat un număr de  721 documente de la Primăria municipiului Chişinău şi alte secţii, drecţii cît şi de la agenţi economici. Analiza fluxului documentelor înregistrate în anul 2014 şi 2015 ne relevă  o majorare de 156 documente.

S-au înregistrat  351 de documente expediate,cu  41 mai mult decît în anul 2014. Au fost emise şi eliberate  pe loc, fără timp de aşteptare, în anul 2015 – 1085 de adeverințe cu diferit conținut cu  145 de adeverinţe mai  puţin ca în anul 2014.infografic raport 2015 2-mic

În cadrul compartimentului Stare Civilă, în perioada  menţionată au fost întocmite următoarele acte:

  • Certificate de naştere -33,în scădere cu 22 faţă de anul 2014,
  • Certificate de căsătorie – 37, în creştere cu 1 faţă de anul 2014,
  • Certificate de deces-   25, în   scădere  cu  5  faţă de anul 2014
  • Stabilirea paternităţii – 3,în scădere  3 faţă de  anul 2014
  • Cereri de mame singure – 1 , în scădere cu 1 faţă de 2014.

Referitor la modul de soluţionare a petiţiilor adresate,în perioada menţionată au fost  adresate – 51 petiţii,iar în anul 2014 – 58 petiţii cu 7 mai puține.

Dacă am face o analiză a tuturor petițiilor adresate atunci cele mai multe petiţii au fost  cu referire la infrastructura satului , construcţia reţelelor inginereşti, drumurile ,iluminatul public și funciare.

infografic raport 2015 3-mic

În conformitate  cu Legea cu privire la notariat  în anul 2015 au fost autentificate notarial -73 de procuri ale pensionarilor şi invalizilor pentru a primi pensia şi compensațiile nominative ,în creștere cu  5 faţă de anul 2014.

Infografic realizat de redacţia www.colonita.md  în baza acestui Raportului cu privire la situaţia social – economică a satului Coloniţa în anul 2015.

Realizat cu Piktochart.

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *