Acasă » Satul Colonița » Date » Infografic: Şedinţele Consiliului Sătesc şi comisiile de specialitate

Infografic: Şedinţele Consiliului Sătesc şi comisiile de specialitate

infografic sedinteÎn gestiunea autorităţilor administraţiei publice  ale s.Coloniţa s-au aflat diverse probleme vitale a circa 4010 cetăţeni, funcţionarea obiectelor  infrastructurii sociale şi a reţelelor inginereşti.

Primăria s.Coloniţa  şi-a desfăşurat  activitatea în conformitate cu prevederile Legii RM „Privind administraţia publică locală”, altor legi ale Republicii   Moldova ,Hotărîrilor Guvernului,Deciziilor  Primăriei municipiului Chişinău, propriilor decizii şi în  conformitate cu Statutul satului Coloniţa ,avînd ca scop realizarea problemelor stringente ce ţin de asigurarea necesităţilor vitale ale locuitorilor satului.

Primăria satului Coloniţa ca organ executiv în teritoriu îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii „Privind administraţia publică locală”, cuprinzînd un spectru larg de chestiuni:

  • formarea şi executarea bugetului;
  • crearea condiţiilor favorabile de trai,
  • pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an de studii,
  • amelorarea situaţiei criminogene din teritoriu,
  • protecţia mediului ambiant,
  • construcţia reţelelor inginereşti în teritoriu,
  • protecţia păturilor social-vulnerabile ,contribuind la ameliorarea situaţiei social – economice din teritoriu.

Raportul privind situaţia social – economică  este şi o reală transparenţă  a activităţii instituţiei date. El reprezintă unul din verigile prin care primăria satului Coloniţa pune la dispoziţia cetăţenilor cifre concrete despre activitatea sa,despre  relaţia cu cetăţenii,despre modul şi eficienţa rezolvării problemelor comunităţii.

infografic raport 2015 1-mic

Relaţia dintre Primărie şi Consiliul local pe parcursul anului 2015 a fost în general bună dar,au fost şi situaţi şi momente de divergenţe,cît şi unele dezbateri aprinse la consiliu. Şedinţele Consiliului sătesc au fost publice ,de fiecare dată au  fost prezenţi cetăţeni din localitate. Şedinţele au fost filmate şi plasate pe site. Materialele de la şedinţe au fost afişate pe panoul informativ şi pe pagina oficială a localităţii

Comisii de specialitate:

Pe parcursul anului 2015  Comisia  buget ,finanţe,economii şi reforme s-a întrunit în 18 şedinţe , examinînd în cadrul şedinţelor atît chestiunile ce urmau a fi examinate în cadrul şedinţelor  Consiliului sătesc cît şi altele(adresări ale cetăţenilor). A avizat  56 proiecte de decizii.

Comisia juridică  pentru problemele umanitare şi protecţie socială a populaţiei s-a întrunit în  6 şedinţe ,a avizat  10 de  proiecte de decizii.

Comisia  urbanism, dezvoltare rurală şi susţinerea micului business s-a întrunit  în 10 şedinţe la care au examinat atît chestiunile care urmau a fi examinate în cadrul şedinţelor Consiliului cît şi alte adresări ale cetăţenilor. Au avizat 32 proiecte de decizii.

Conform prevederilor Legii nr.436-XVI din 28.12.2006 „Privind administrația publică locală” ,art. 64 Primăria prezintă actele emise de către primar şi cele adoptate de către Consiliul sătesc  Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat.

Din numărul total de decizii adoptate cinci decizii au fost notificate.

1.Decizia nr.2/4 din 07.04.2015 ”Cu privire la formarea bunurilor imobile”.

2.Decizia nr.2/5 din 07.04.2015”Cu privire la expunerea la licitație pentru vînzare-cumpărare a unor terenuri proprietate a Administrației Publice Locale”

3.Decizia nr.2/6 din 07.04.2015”Cu privire la cererea cet.Ababii Vasile privind formarea bunului imobil și expunerea la licitație a terenului adiacent terenului proprietate privată.”

4.Decizia nr.10/9 din 12.11.2015”Cu privire la cererea cet.Vozian Andrei privind construcția unei stații de deservire tehnică a mecanismelor agricole pe terenul cu nr. Cadastral 0149102520”.

5.Decizia nr. 10/7 din 12.11.2015 ”Cu privire la cererea cet.Milicenco Efrosinia privind autentificarea  dreptului de proprietate asupra terenului de pe lîngă casa din str.Răsăritului nr.6

La prezentarea documentelor doveditoare 4 decizii au  rămas în vigoare  ,una  e în proces de judecată(decizia nr. 2/6 din07.04.2015 ).

Atacate în contenciosul administrativ  a fost  doar una.

Infografic realizat de redacţia www.colonita.md  în baza acestui Raportului cu privire la situaţia social – economică a satului Coloniţa în anul 2015.

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *