Acasă » Altele » Rezultatele obținute de Postul de Poliţie Colonița în 2015

Rezultatele obținute de Postul de Poliţie Colonița în 2015

GumencoNotă informativă cu privire la rezultatele obţinute  la postul de poliţie Colonița SP-7 IP Ciocana pe perioada a 12 luni (2015)

 Pe parcursul a 12 luni ale anului 2015 pe teritoriul PP Colonița au fost înregistrate 53 infracţiuni, dintre care au fost descoperite 25 infracţiuni, procentul constituie 47 %, comparație cu anul 2014 se observă o creștere cu 19 infracțiuni.

Sarcina de bază a PP Colonița este profilaxia generală şi individuală,  menţinerea ordinei publice şi combaterea criminalităţii în sectorul deservit.

Pentru prevenirea şi profilaxia infracţiunilor, de către colaboratorii postului de poliţie a fost efectuat, în perioada a 12 luni a anului 2015, un anumit lucru individual-profilactic cu persoanale aflate la evidenţă şi anume :

au fost verificate şi petrecute convorbiri cu caracter profilactic:  8 persoane cu antecedente penale, 10  scandalagişti familiari,  10 acoolici, 2 persoane bolnav psihic, 8 condamnaţi condiţional și 2 minori aflați la evidență. Dar și cu 8 posesori de arme.

De asemenea analiza efectuată pe indicii de lucru pe perioada de activitate a 12 luni a anului 2015 denotă că problema furturilor pe teritoriu deservit rămîne a fi dintre cele mai importante, unde comparație cu anul 2014 se observă o creștere cu 11 de furturi, însă majoritatea cazurilor sunt săvîrșite din avutul proprietarului

Cu referire la genurile de infracţiuni pe sectorul deservit au fost comise 53 de infracţiuni, dintre care: furturi total art.186 CPRM 33-10-jafuri 2-1-Leziuni grave 0-0-leziuni medii 0-0

violența în familie 1-1,pungașii 4-1, poliția rutieră 2-2, escrocherii 1-1, huliganism 2-1, droguri 1-1, muniții 0-0, răpiri 1-1, 171 1-1, 361 2-2, 179 2-2, altele 1-1.

Totodată de către colaboratorii de poliție al PP Colonița au fost descoperite 12 cauze penale și reținute 5 persoane aflate în urmărire penală.

Cu referire  la practica administrativă de către coloboratorii de poliție al PP Colonița  au fost întocmite 293 procese-verbale cu privire la contravenții, unde în majoritatea cazurilor a fost aplicată sancțiune sub formă de amendă în mărime de 189760 lei, fiind achitată 65310 lei.

Privind salubrizarea teritoriului, în baza art.181 CCRM au fost întocmite 67 procese-verbale cu privire la contravenție, care ulterior au fost expediate comisiei administrative din cadrul primăriei s.Colonița pentru examinare și primirea deciziei.

Pe parcursul anului 2015 a fost înaintate două demersuri instanței de judecată în baza Legii 45 din 01.03.2007 privind acordarea ordonanței de protecției victimei violenței în familie. Au fost înaintate 5 demersuri la Oficiul de probațiune pentru schimbarea măsurii de reprimare față de persoanele care fac parte din contingentul special, care deseori încalcă legislația în vigoare, și 8 demersuri la comisia socială din cadrul primăriei s.Colonița față de persoanele care fac abuz de băuturi alcoolice.

Au fost examinate materiale înregistrate în Registrul de evidenţă a altor informaţii cu privire la infracţiuni şi incidente la număr de 216, înregistrate în secretariat 87, au fost inspectate 75 de obiecte cu valori materiale, și înaintate 93 recomandări cu lichidarea neajunsurilor depistate în urma verificărilor.  Au fost petrecute 37 de întruniri cu populația, cu administrația publică locală, cu elevii din Colonița, unde au fost abordate mai multe probleme.

PP Colonița  pe parcursul anului 2015 efectuat 36 de razii pe timp de zi și pe timp de noapte în vederea prevenirii și combaterii înfracțiunilor și altor acțiuni huliganice, unde au fost documentate diverse contravenții.

Postul de poliţie Colonița în vederea menţinerii ordinii publice în sector şi a combaterei fenomenului criminal ca sarcini de bază preconiziază următoarele:

  • continuarea eficientă a lucrului de profilaxie cu contingentul special aflat la evidenţă predispus la săvîrşirea infracţiunelor şi încălcărilor de ordine pulică şi în vederea neadmiterei săvîrşirei infracţiunelor;
  • finisarea totală a inspectării fondului locativ amplasat pe sectorul administrativ deservit care va avea ca rezultat menţinerea situaţiei operative la control şi apricierea pozitivă a rolului ofiţerului de sector de către societatea civilă;
  • întreprinderea măsurilor pe timp de zi și pe timp de noapte pe sectorul deservit, și anume efectuarea raidurilor întru prevenirea și descoperirea infracțiunilor;
  • conlucrarea cu societate civilă și cu administrația publică locală în vederea elucidării fenomenului criminal din localitate, privind efectuarea raziilor în comun;
  • folosirea tuturor mijloacelor legale pentru ridicarea autorităţii ofiţerului de sector pe sectorul administrativ deservit şi reacţionarea promtă la sesizările cetăţenelor în vederea stabilirei şi descoperirei infracţiunei şi altor încălcări de legislaţie.

Informațiile au fost oferite de către Gumenco Eugeniu,maior de poliţie, Şeful PP Colonița al SP -7 al IP Ciocana.                                                                                                                                                                                            

Distribuie:

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *